ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์สุขภาพทางเพศซิดนีย์ (SSHC) เราให้บริการตรวจและรักษาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี เราให้บริการแก่กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชื้อเอชไอวี คุณสามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ฯได้ หากคุณเป็น:

 • ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี
 • เกย์ ไบ สาวประเภทสองและชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
 • พนักงานบริการ
 • ชาวอะบอร์ริจินอล
 • ผู้ฉีดยาเสพติด
 • เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี
 • คนที่มีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หากคุณกังวลใจว่าตัวเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเอชไอวีและสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี คุณสามารถไปที่เว็ปไซต์ Time To Test? แล้วตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประเมินผลความเสี่ยงของคุณ กรุณากด HERE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เราตรวจสุขภาพทางเพศฟรีและเก็บรักษาความลับ บริการของเรามีดังนี้

 • การตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี
 • ให้คำปรึกษาและแนะแนว
 • ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
 • แจกถุงยางอนามัย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการคุมกำเนิด
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและบี
 • คำแนะนำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่ครองและรสนิยมทางเพศ
 • บริการส่งต่อหน่วยงานที่เหมาะสมต่อความต้องการของคุณ

กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการล่ามหรือโทรติดต่อ ศูนย์ล่ามสุขภาพซิดนีย์ 02 9515 0030 หรือ เข้าสู่เว็ป www.slhd.nsw.gov.au/interpreters

การนัดหมาย

ก่อนทำการนัดหมาย เราแนะนำให้คุณตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ Am I OK? เพื่อประเมินความเหมาะสมของการมาใช้บริการที่ศูนย์ฯ กรุณากด HERE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถโทรติดต่อเราและคุณจะถูกซักประวัติเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของศูนย์ฯนั้นตรงกับความต้องการมาใช้บริการของคุณ

กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการล่ามหรือโทรติดต่อ ศูนย์ล่ามสุขภาพซิดนีย์ 02 9515 0030 หรือ เข้าสู่เว็ป www.slhd.nsw.gov.au/interpreters

ก่อนมาใช้บริการ

กรุณากด Am I OK? เพื่อประเมินความเสี่ยงออนไลน์ หากคุณกังวลใจว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือเอชไอวี วิธีนี้จะช่วยให้เราทราบว่าศูนย์ฯนั้นสามารถให้บริการตรงความต้องการของคุณ เราจะถามคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของคุณแล้วเราจะแนะนำว่าคุณควรจะปฎิบัติตนอย่างไรต่อไป

คุณสามารถโทรนัดหมายหรือแวะมาใช้บริการที่ศูนยฯ แต่เราจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของคุณ สามารถทำได้โดยการสอบถามทางโทรศัพท์หรือตัวต่อตัวซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติ คุณไม่จำเป็นต้องมีบัตรเมดิแคร์เมื่อมาใช้บริการที่ศูนย์ฯ หากคุณมีบัตรเมดิแคร์เราจะขอใช้เพื่อจ่ายค่าตรวจรักษาของคุณ หากคุณต้องการทราบเวลาทำการของศูนย์ฯกรุณากด Our Services

ผลการตรวจ

หลังการตรวจ 1 สัปดาห์ คุณสามารถรับผลการตรวจได้ แต่บางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านี้ คุณสามารถรับผลการตรวจทั่วไปได้ทางโทรศัพท์ หากคุณต้องการทราบผลตรวจ คุณจำเป็นต้องบอกรหัสประจำตัว (MRN) และวันเดือนปีเกิดของคุณ โทรรับผลตรวจที่ (02) 9382 7685 จันทร์ อังคาร พฤหัส ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30น. และ วันพุธ เวลา 13.30-17.30น.

หากคุณต้องการใช้ล่ามเพื่อติดต่อศูนย์ฯและขอผลการตรวจ กรุณาติดต่อบริการล่ามทางโทรศัพท์ (TIS) โทร 131 450

บริการสำหรับพนักงานบริการ

เราแนะนำให้พนักงานบริการมาตรวจเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เราให้บริการฟรีและ เก็บรักษาความลับ เรามีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ดูแลและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเชื้อเอชไอวี แจกถุงยางอนามัยฟรี ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนว

บริการต่างๆสำหรับพนักงานคนไทยและจีนมีดังนี้

 • คลินิกตรวจสุขภาพทางเพศสำหรับพนักงานบริการไทยและจีน
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย
 • บริการออกเยี่ยมสถานบริการในเขตซิดนีย์
 • วารสารไทยและจีน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ

คลินิกไทยและจีน

คลินิกให้บริการสำหรับพนักงานบริการไทยและจีนเท่านั้น เรามีล่ามและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพไทยและจีนประจำคลินิกเพื่อให้ความช่วยเหลือ

คลินิกไทย

 • จันทร์ เวลา 13.00น. – 17.00น.
 • พฤหัส เวลา 13.00น. – 17.00น.

คลินิกจีน

 • อังคาร เวลา 13.00น.- 17.00น.

คลินิกทั่วไป

ศูนย์สุขภาพทางเพศซิดนีย์ให้บริการตรวจ รักษาและควบคุมการติดเชื้อโรคติดต่อทางสัมพันธ์และเชื้อเอชไอวี

หากคุณกังวลใจว่าตัวเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเอชไอวีและสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี คุณสามารถไปที่เว็ปไซต์ Time To Test? แล้วตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประเมินผลความเสี่ยงของคุณ กรุณากด HERE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถโทรนัดหมายหรือแวะมาใช้บริการที่คลินิค ทั้งนี้เราจำเป็นต้องประเมินผลความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของคุณซึ่งสามารถทำได้โดยการสอบถามทางโทรศัพท์หรือตัวต่อตัวซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณ

เวลาทำการ

 • จันทร์ 9.30น. -17.45น.
 • อังคาร 9.30น. -17.45น.
 • พุธ 13.30น. -17.45น.
 • พฤหัส 9.30น. -17.45น.
 • ศุกร์ 9.30น. -17.45น.

นอกจากนี้เรายังมีคลินิคพิเศษสำหรับ

 • ชายรักชาย
 • เยาวชนอายุระหว่าง 16-24 ปี
 • พนักงานบริการไทยและจีน
 • คนที่ไม่มีอาการของโรคติดต่อฯและต้องการตรวจแบบเร่งด่วน

ติดต่อเรา

เพื่อทำการนัดหมาย

ก่อนทำการนัดหมาย เราแนะนำให้คุณตอบแบบสอบถามออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษที่ Time To Test? เพื่อประเมินผลความเสี่ยงของคุณ กรุณากด HERE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถโทรติดต่อเราและ คุณจะถูกซักประวัติเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของศูนย์ฯนั้นตรงกับความต้องการมาใช้บริการของคุณ

ยกเลิกการนัดหมาย

หากต้องการยกเลิกการนัดหมาย กรุณาอีเมล์seslhd-sshcmail@health.nsw.gov.au หรือโทร (02) 9382 7440

หมายเหตุ เราไม่รับนัดหมายหรือตอบข้อสงสัยใดๆผ่านอีเมล์ของศูนย์

กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการล่ามหรือโทรติดต่อ ศูนย์ล่ามสุขภาพซิดนีย์ 9515 0030 หรือ เข้าสู่เว็ป www.slhd.nsw.gov.au/interpreters

คำแนะนำ

สายข้อมูลสุขภาพทางเพศรัฐนิวเซาท์เวลล์ NSW Sexual Health Infolink (SHIL)

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00น. – 17.30น.

1800 451 624

ให้ข้อมูลด้านวิชาการจากบุคคลากรทางการแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจรักษาหรือกรณีติดตามผู้สัมผัสเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การเดินทางมาใช้บริการ

ที่อยู่ ชั้น 3 ตึกไนท์ติงเกล โรงพยาบาลซิดนีย์ ถนนแมคควอรี่, ซิดนีย์ นิวเซาท์เวลล์ 2000

การมาใช้บริการสำหรับคนพิการ

ศูนย์สุขภาพทางเพศซิดนีย์สามารถอำนวยความสะดวกหากคุณนั่งรถเข็นมา เรามีลิฟท์และห้องน้ำสำหรับคนพิการอยู่ที่ชั้น 3 ของศูนย์ฯ

กรณีเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ

รถโดยสารประจำทาง: โดยใช้บริการของรถบัสที่เดินทางเข้าเมือง

รถไฟ: สถานีรถไฟมาร์ตินเพลส (Martin pl station)อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลซิดนีย์และสถานีรถไฟเซ็นต์เจมส์ (st james station)จะอยู่ปลายถนนเมคควอรี่

ติดต่อสายข้อมูลการขนส่ง Transport Infoline เพื่อสอบถามตารางเวลาของรถโดยสายประจำทาง รถไฟและเรือข้ามฟากในเขตนครซิดนีย์ โทร 131500 หรือเข้าสู่ www.sydneytrains.info

ที่จอดรถ:คุณสามารถใช้บริการที่จอดรถชั้นใต้ดินของ Metro Pty Ltd’ pay car park (ทางเข้าจาก Hospital road) นอกจากนี้ยังมีที่จอดรถมิเตอร์แต่มีจำนวนจำกัดอยู่ที่ Hospital road

โทรศัพท์: (02) 9382 7440

โทรสาร: (02) 9382 7475

ศูนย์สุขภาพทางเพศซิดนีย์ไม่รับนัดหมายหรือตอบข้อสงสัยใดๆผ่านอิเมล์

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.